Samarbete med Giving People 2022

Öbacka Sportcenter är även 2022 en samarbetspartner med Giving People.

Giving People

Giving Peoples vision är att inget barn i Sverige ska leva i utanförskap eller fattigdom. Giving People är en hjälporganisation som arbetar för att motverka ekonomisk utsatthet och den barnfattigdom som finns i Sverige.

Vad vill Giving People

Giving People vill:

  • hjälpa barnfamiljer som lever i ekonomisk utsatthet.
  • förebygga att barnfamiljer hamnar i ekonomisk utsatthet.
  • motverka utanförskap och sociala klyftor.
  • påverka samhället till exempel skolor och föreningar genom att belysa och prata om barnfattigdom.
  • skapa debatt kring barnfattigdom och påverka de styrande politikerna.

Giving Peoples målgrupp är utsatta barn i Sverige som lever i fattigdom och de barnfamiljer som är på väg in i fattigdom och lever på marginalerna. Idag lever ca 186.000 barn i vad som klassas som relativ fattigdom vilket baseras på hushållets inkomster. Ytterligare 175.885 barn lever i familjer vars inkomst utmäts av kronofogden vilket gör dessa barn till en högst utsatt målgrupp. Organisationen kan fånga upp de familjer som behöver kortsiktig hjälp för att klara sig ur en svår situation och bryta något som på sikt kunde blivit en permanent fattigdom. För de barnfamiljer som lever i fattigdom kan Giving People ge hjälp som på sikt innebär en väg ur fattigdom.

Giving People arbetar med akut hjälp av mat och andra viktiga förnödenheter. Organisationen har sedan starten i september 2013 förmedlat ett stort antal matkassar, kläder, skor och hygienartiklar till barnfamiljer över hela Sverige.

Giving People arbetar förutsättningslöst med fokus på barnen. Organisationen arbetar främst med givare, privatpersoner som blir en del av vårt nätverk och som åker ut med hjälp till de hjälpsökande familjerna.

Akut hjälp

Giving Peoples mission är att leverera akut hjälp i form av mat och andra förnödenheter till barnfamiljer över hela Sverige med hjälp av givare i organisationens nätverk.

  • Giving People arbetar med akut hjälp av mat och andra viktiga förnödenheter till barnfamiljer i Sverige.
  • Giving People arbetar främst med givare, privatpersoner som blir en del av vårt nätverk.
  • Giving Peoples styrka är organisationens korta ledtider. Giving People är helt unika i snabbheten med att få ut hjälpen till den behövande familjen.
  • Giving People är unika i sin snabbhet
  • Giving People kan leverera akut hjälp av mat och andra förnödenheter inom några dygn i hela Sverige med hjälp av givare i Giving Peoples nätverk!

Hur går det till?

När en barnfamilj söker hjälp hos Giving People gör organisationens administratörer ett utredningsarbete för att säkerställa att familjen lämnat sanningsenliga uppgifter. När utredningsarbetet är utfört och barnfamiljen blir godkända för att få hjälp skapas ett ärende som förmedlar vad familjen behöver hjälp med, antal barn och varför de är i behov av hjälp . Barnfamiljen matchas sedan antingen med Giving Peoples givarregister, läggs ut som ett ärende på Giving Peoples Facebook sida eller tilldelas presentkort. Barnfamiljen får hjälp snabbt och väntetiderna är korta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait