Boka reklamplats

Här bokar föreningen reklamplats för företagsreklam i A-hallen
Storlek 100 x 200 cm (H/B).
Reklamplats från vänster. Säkerställ först att platsen är ledig på väggen. Reservation att reklamplats redan är beställd av någon annan. Datum för inskickad bokning gäller som turordning. Reservation för att hallen byter platsnummer för att fylla tomma luckor.
Ange vilket företag som reklamplatsen gäller för, alt organisation e.d.
Ange vem som är kontaktperson hos förening/klubb för reklamskylten.
Ange avtalstid om det finns något med angivet företag, organisation e.d.
* Om föreningen själv tar ansvar för att sätta upp reklamskylten måste platsen först bli godkänd av hallen så att den inte redan är bokad av någon annan.

Efter inskickad bokning av önskad reklamplats kommer personalen i hallen så snabbt som möjligt återkomma med svar om önskad placering är ok samt när skylten kan sättas upp på önskad plats.

Villkor och förutsättningar

Storlek på reklamskylt (H/B): 100×200 cm

Material: PVC

Uppsättning och placering

Reklamskylten skall beställas med förutbestämda mått enligt ovan och den sätts upp på väggen med häftklamrar. Med start i mitten och sen utåt på vardera sida (inga tomma luckor). Platsen i mitten är centrerad mot mittlinjen på golvet.

Placering av skylt skall göras mot nedersta trälistens ovansida.

Avgift

Vardera förening betalar en avgift till hallen för utnyttjande och hantering av reklamplats för en treårsperiod. Nuvarande period 220101-241231.

Prissättning

Föreningen som bokat reklamplatsen bestämmer själv kostnad för vardera reklamskylt som ev. skall betalas av ett företag e.d. Pris beroende på placering är också något som vardera förening själv väljer. Varje förening ansvarar även själv för företagskontakten för respektive skylt inkl beställning av densamma.

Årlig uppdatering

Inför varje säsongstart skall vardera förening som innehar reklamskyltar uppsatta på väggen i A-hallen informera personalen om det är någon skylt som bör plockas ner av olika skäl, t ex att företaget ej längre avser att fortsätta med reklam och att avtalstiden inte är förlängd. Eller att någon av skyltarna behöver bytas ut till en ny (på samma plats).

Kontaktuppgifter

Telefon: 0611 – 208 15
E-post: personal@obackasc.se
Formulär: reklamplats.obackasc.se
Facebook: obackashopen