Föreningsdokument

Styrdokument, Handlingsplaner, Vägledning och blanketter

Föreningens styrdokument

Föreningens stadgar

  • Stadgar Härnösands Racketklubb
    Stadgar kan beskrivas som föreningens regler. I stadgarna ska det t ex framgå vilka styrdokument klubben följer, vilket ändamål föreningen har etc.

Övriga vägledande dokument

Registerutdrag

Från 1 januari 2020 ska alla idrottsföreningar inom RF kontrollera begränsat registerutdrag för ledare som har direkt och regelbunden kontakt med barn. Läs igenom lathunden samt begär utdrag från Polisen, länk nedan.

Från september 2023 är det möjligt att få sitt utdrag från polisens belastningsregister som digital post till sin digitala brevlåda. Samtidigt införs en kontrolltjänst där den som tar del av utdraget kan kontrollera utdragets äkthet via en e-tjänst på polisen.se.

Tävling

Övriga dokument

Lärgrupper (RF-SISU)

Alla mår dåligt ibland, man kan inte alltid vara glad. Det finns olika anledningar till att man mår dåligt men det finns hjälp att få!