Kontaktpersoner

Personal och styrelsemedlemmar i Öbacka Sportcenter

Personal i sporthallen

Behöver du kontakta tjänstgörande vakmästare i Öbacka Sportcenter, ring 0611-20815 eller 070-37 20815.

Hallstyrelsen

Aktiebolaget Öbacka Racketcentrum (Öbacka Sportcenter KB)