Härnösands Racketklubb

Den lilla klubben med det stora hjärtat!

vision

Livslång glädje, engagemang och gemensam utveckling för trygghet och en god hälsa

VÄRDEGRUND

Glädje

Alla ska ha möjlighet att känna glädje och ha roligt på både träning och vid andra aktiviteter.

Utveckling

Alla ska få möjlighet till utveckling efter sina egna förutsättningar både på och utanför banan.

Gemenskap

Alla ska ha möjlighet att känna samhörighet och gemenskap, våga vara sig själva och kunna umgås med alla.

Föreningsinfo

Bildad1965
Föreningsnummer17640-39
Plusgiro677794-0
Swish1236689970
Organisationsnummer888000-2939
FakturaadressHärnösands Racketklubb
c/o Johan Nordin
Rosenbäcksallén 8
871 60 Härnösand
Faktura e-postekonomi@harnosandsrk.se

Medlemskap

Behandling av personuppgifter

Som medlem i denna förening kommer föreningen att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att föreningen ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta.

Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör för att ansöka om medlemskap.