Tennis

Boka plats i någon av våra träningsgrupper eller boka en egen tid för att spela tennis hos oss.

Barnens spelregler

Barnens spelregler handlar i korta drag om att verka för en tryggare barn- och ungdomsidrott. Innehållet är indelat i sju ”regler”:

  1. Alla barn är lika mycket värda och ska behandlas med respekt.
  2. Alla barn har rätt att träna och utvecklas på sina villkor.
  3. Alla barn har rätt till stöttande vuxna.
  4. Inget barn ska bli utsatt för sexuella övergrepp.
  5. Inget barn ska bli utsatt för våld.
  6. Inget barn får bli utsatt för mobbning eller trakasserier.
  7. Alla barn har rätt att känna sig delaktiga i sin förening.

Tennis på Studs är numera på tisdagar kl. 13:00-14:30 i tennishallen (Öbacka Sportcenter). Kontakta oss för en intresseanmälan eller så dyker du bara upp. Vi spelar i en timme sen har vi gemensamt fika.

Tennis på Studs är en förenklad form av tennis, spelet är skonsamt mot kroppen och alla kan vara med. Racket och bollar kan man låna på plats. Vår tränare Anneli är också med. Mer info här!

Vårterminen

januari-april

Sommartennis

maj-juli (augusti)

Höstterminen

september-december