Avfallshantering i Öbacka Sportcenter

I ett arbete med att rätta in oss i ledet gällande hållbarhetslösningar har vi påbörjat en aktivitet med att förändra våra rutiner gällande avfallshantering. Detta har först inletts med att placera ut kärl för att samla burkar och PET-flaskor i våra utrymmen. I tennishallen har nya kärl placerats ut för att sortera dom vanligaste avfallen, som papper, plast, metall, matavfall, glas och tidningar etc. Samt även återvinning av tennisbollar och bollrör.

Senare under året kommer vi placera ut nya kärl för att till en början även separera matavfall från övriga sopor i våra utrymmen i både A-hall och B-hall.

Vi har redan nu inlett sopsortering av diverse olika typer av sopor i vår verkstad. Där kan dom som t ex jobbar i cafeterian sortera avfallet från köket. Kontakta personalen i hallen så låser dom upp dörren till verkstan för att sortera avfallet i respektive kärl. I kärlen utomhus slänger vi matavfall i det bruna kärlet, i dom gröna kärlen slänger vi endast sopor av typen brännbart eller pappersförpackningar (inte wellpapp).

Vi har även ett önskemål till samtliga klubbar i hallen att när det anordnas cuper, tävlingar eller enstaka matcher så ska alla, så långt det är möjligt, separera sina sopor och slängas i avsedda kärl enligt anvisning.

Metall- och plastförpackningar samt glasburkar och flaskor ser vi helst att dom först sköljs ur innan dom slängs i respektive kärl i verkstan (lukt).

Detta slänger vi i kärlen i boden utomhus!

Ladda ner informationsblad (pdf)

Informationsbrev till föreningar (pdf)

Tack för att alla hjälper till med att sortera avfallet!

Sopsortering i verkstan

I ett samarbete med