Kallelse till årsmöte 2024

Härnösands Racketklubb bjuder in till Årsmöte!

Varmt välkommen på årsmöte för Härnösands Racketklubb

Mer information inför årsmötet finns här!

■ Tid: Onsdag 10 april kl. 19:30
■ Plats: Konferensrummet i A-hallen (upp för trappan, bakom läktaren).
■ Motioner till Årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast tisdag den 20 februari.

Anledningen till att årsmötet blev framflyttat var att dokument inte blev fastställda i rätt tid innan kallelse behöver skickas ut till alla medlemmar.

Tänk även på att medlemsavgiften behöver vara betald i god tid innan för att i enighet med föreningens stadgar inneha rösträtt på årsmötet. Medlemsavgiften behöver således vara betald senast onsdag 27 mars.
Skicka gärna in en anmälan för ditt deltagande på årsmötet (senast 8 april). Detta är inte något man behöver göra utan endast för praktiska skäl inför planeringen av mötet.

Man kan välja mellan att skicka in en anmälan med ett mejl eller via Matchi.

⦿ Anmälan med mejl till denna adress, styrelsen@harnosandsrk.se
⦿ Anmälan via Matchi med denna länk, https://www.matchi.se/forms/KHIWhoe8MCv6ficVL4Lk