Trygghetsenkät

Trygghetsenkät för alla som deltar i någon av våra träningsgrupper, tennis, badminton och racketskola samt även vuxenkurs tennis.

En del i föreningens arbete med trygg idrott och trygg tennis så skall nuläget analyseras. Enkäten är för alla juniorer tillsammans med vårdnadshavare som deltar i någon av våra kurser, tennis, badminton och racketskola samt även vuxenkurs tennis.

Tacksam om så många som möjligt besvarar frågorna i denna enkät. Det är inte många frågor, tar endast ca 5-10 min att gå igenom.

Tack för att du deltar och svarar på trygghetsenkäten!

Sista dag för att besvara frågorna i enkäten är söndag 22 oktober.

https://www.menti.com/aluwvpuggeg5