Sommartennis 2023

Anmäl dig till sommarens träningar och lägerveckor.

Anmäl dig här!

Sommartennis på Högslätten (15 maj – 16 juni)

Anmälan inskickad senast 12 juni. Startar under vecka 20

Sommarläger & Matchvecka (vecka 25-27)

Anmälan inskickad senast 12 juni resp. 1 juli

OBS! Ej krav på medlemskap i föreningen för ett deltagande på våra lägerveckor.

Sommartennis & lägerveckor 2023

⦿ Juniorträning och vuxenkurs, 15 maj – 16 juni.

⦿ Sommarläger v.25, 19-22 juni (mini- midi- maxi & hårdboll)

⦿ Sommarläger v.26, 26-30 juni (midi- maxi- & hårdboll)

⦿ Matchvecka v.27, 3-6 juli (midi- maxi- & hårdboll)

Mer info och anmälan hos oss på MATCHi
www.spela.tennis

MINI-TENNIS

5–7 ÅR
I Mini-tennis använder vi oss av ett system med mjukare och långsammare bollar för spelare som är 7 år och yngre. Detta för att barnen snabbt ska kunna lära sig tennisspelet och lättare lära sig tekniken då de får mer tid på sig att utföra rörelserna. Den långsamma bollen gör det även lättare att lära sig hitta öppna ytor och snabbare kunna ta sig till rätt position för att få till ett bra och roligt spel.

MIDI TENNIS

7–9 ÅR
Midi-tennis spelas med en långsammare boll och på mindre bana. Midi-bollen, med orange prick, är ungefär 50% långsammare än en vanlig tennisboll. Banan är kortare på längden, med ungefär 2 meter. Midi-tennis spelas fram till ca 9–10 års ålder, men anpassas också efter spelnivå.

MAXI-TENNIS

9–11 ÅR
Maxi-tennis med tennisboll med grön prick är ett träningskoncept anpassat för spelare i åldrarna 9–11 år. Storlek på grön bana och svårighetsgraden är anpassad till spelarnas fysiska förutsättningar och spelnivå. Vi fortsätter att jobba med slagteknik och taktiska basfärdigheter. Svårighetsgraden på den tekniska och taktiska inlärningen varierar beroende på hur långt spelaren kommit i sin utveckling. Matchspel med serve och riktiga matchregler för Maxi-tennis införs på denna nivå.