Föreningsenkäter

Ett förebyggande trygghetsarbete för en jämställd, trygg och inkluderande idrottsmiljö

Nulägesanalys av vår förening. Är det något som händer i vår förening? Förekommer mobbning? Finns det aktiva som känner sig kränkta? Är vissa grupper favoriserade och andra diskriminerade?

Att göra en nulägesanalys i vår förening är ett sätt att få en uppfattning hur medlemmar, ledare och föräldrar uppfattar verksamheten just nu.  Genom att man gör en nulägesanalys är det lättare att sätta in rätt åtgärder och komma till rätta med saker som inte är till belåtenhet och kanske ligger och skaver.

Kanske kan det vara så att ledarna efterlyser kunskap inom ett visst område eller att barnen upplever att de inte vet vem de ska prata med om något känns jobbigt i verksamheten, styrelsen kanske kommer fram till att de behöver ha en handlingsplan för att hantera olika situationer som kan uppkomma i en förening. Men vi kan lika gärna få det bekräftat att vi är nöjda med verksamheten och det om något är ett gott betyg på att vi gör rätt saker på rätt sätt!

Alla svar skickas in helt anonymt, inga personuppgifter sparas.

Dokument

Om man vill fylla i en papperskopia istället så kan man ladda ner enkäterna här. Ifyllda enkäter lämnar man sen till tränaren.

Del 1 – Trygg Idrottsmiljö

Del 2 – Nulägesanalys

Stort tack för att du tar dig tid och svarar på dessa frågor! En stor hjälp i vårt fortsatta arbete.