Årsmöte 2023

Härnösands Racketklubb bjuder in till Årsmöte!

Härnösands Racketklubb bjuder in till Årsmöte!

Tid: Tisdag 28 mars kl. 19:30
Plats: Konferensrummet i A-hallen

■ Mötet hålls i konferensrummet i A-hallen (upp för trappan, bakom läktaren).

■ Motioner till Årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast Tisdag den 28 februari.

Dokument till Årsmötet kommer att vara tillgängliga på hemsidan minst 1 vecka innan mötet.

Årsmöteshandlingar
Läs igenom våra föreningsdokument innan årsmötet.

Rösträtt på årsmötet
För att ha rösträtt på årsmötet ska medlemsavgift för 2023 vara inbetald. För dig som normalt inte får en faktura med spel- eller träningsavgift där medlemsavgiften ingår men ännu inte har betalat årsavgiften kan göra det till vårt Plusgiro eller Swish.

■ Plusgiro 677794-0
■ Swish 1236689970. 

Medlemsavgift familj 500 kr, senior 300 kr, junior 200 kr.

OBS! Meddela om du inte längre avser att vara medlem i föreningen längre, så att vi kan ta bort dig ur vårt register!

VÄLKOMMEN!