Dokument

Föreningsdokument

Årsmöte 2023

Tisdag 28 mars kl. 19:30 (Kallelse)

Plats: Konferensrummet i A-hallen

Policydokument

Föreningens stadgar

Registerutdrag

Från 1 januari 2020 ska alla idrottsföreningar inom RF kontrollera begränsat registerutdrag för ledare som har direkt och regelbunden kontakt med barn. Läs igenom lathunden samt begär utdrag från Polisen, länk nedan.

Tävling

Övriga dokument